CE Certificates

Vikten av CE-certifikat

Skulle du sätta ditt liv på spel för ett par hundra euros skillnad? Skulle du köpa en billyft i samma butik som du köper ditt toalettpapper? Det skulle inte jag …

Conformité Européenne-märkning (CE) är en regulatorisk standard som verifierar att vissa produkter är säkra för försäljning och användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Tillverkare sätter en CE-märkning på certifierade produkter för att indikera att produkten uppfyller europeiska säkerhetsregler och kan handlas fritt inom EES. Till skillnad från andra certifieringsmärkningar, beviljas inte CE-märkning av ett visst tillsynsorgan, även om vissa produkter kräver en oberoende bedömning av överensstämmelse av ett anmält organ för att säkerställa att de uppfyller CE-certifieringskraven. I slutändan är tillverkarna ansvariga för korrekt användning av CE-märkning på sina produkter.

Det finns två sätt att få en produkt verifierad för EU-försäljning, ett av dem är en försäkran om överensstämmelse och ett av dem är en CE-märkning.

Försäkran är ett enkelt dokument som alla återförsäljare eller tillverkare kan skapa. Där står: ”Jag förkunnar att min produkt överensstämmer med dessa standarder”.  CE-märkningen är helt annorlunda. En tredje part (kallad ”anmält organ) undersöker din produkt. Det finns en hand full av anmälda organ i Europa och de har alla godkänts av Europeiska unionen för att göra undersökningar. Denna process tar lång tid, kostar mycket pengar, men är ett mycket gediget sätt att ta reda på att din produkt uppfyller vissa regler eller inte.

QuickJack är certifierat av ett anmält organ och uppfyller alla nödvändiga standarder för fordonslyft, vilket därför inte bara är tillåtet att sälja i Europa, utan även fastställt att det är en säker produkt i denna kategori.

Nu ska vi prata om självcertifiering. I verkligheten följer många produkter inte de europeiska standarderna. Tillverkaren skriver deklarationen och håller sedan tummarna för att ingenting händer.

Det finns till exempel ett par företag i Europa som säljer en kopia av QuickJack-lyften. Trots den dåliga konstruktionen och svetsningen av dålig kvalitet har de alla en försäkran om överensstämmelse. Vet du varför? För att de helt säkert inte skulle få en CE-märkning.

Denna kopia kommer från Sverige. Skulle du lita på den och lägga dig under denna lyft? Skulle du sätta ditt liv på spel för ett par hundra euros skillnad?

Bästa tillverkare av kopior – här är några gratis råd:

Er låsbygel har inget sidoskydd. Detta innebär att låset kan glida ut från sidan.
Er skena stöds inte av golvet. Detta innebär att med tiden kommer dessa små svetsningar så småningom att spricka vilket kan orsaka en dödsolycka.
Er självcertifiering ni har skrivit är inte giltig, ni följer inte europeiska standarder.

 

I skolan lär vi oss också om sammankopplade fordon. Men kanske den här ingenjören hoppade över den klassen. Denna lyftkopia har en Y-koppling till båda ramarna, vilket resulterar i ojämna lyft, eftersom den tyngsta sidan av fordonet helt säkert kommer att stanna på marken.

En hydraulisk lyft med separata ramar kommer alltid att behöva en speciell hydraulisk komponent för att dela upp hydraulflödet lika till varje ram, vilket orsakar lika lyft, trots viktskillnader. 

Spara produktionskostnader på den viktigaste delen av en lyft, säkerhetslåset.

Bra gjort (sarkasm).

Kort sagt: om detta företag erbjuder sin produkt till ett anmält organ för CE-certifiering, kommer det inte att godkännas. Skulle du köpa den?