Om QuickJack

The 100% Original QuickJack

QuickJack är den första och ursprungliga patenterade designen av den bärbara billyften och tillverkas av BendPak Inc., världens ledande tillverkare av billyftsystem och fordonsserviceutrustning. Det finns bara några visningsplatser i Europa där du kan köpa den 100 % äkta, originella och säkra QuickJack. Vi är importör av produkten hanterar ett par butiker:

QuickJack.de
Quickjack-nederland.nl
LiftMotive.com
Garagekillar.se 

QuickJack erbjöds även i Biltema-butiker runt om i Skandinavien. Observera att Biltema köper QuickJack direkt från tillverkaren och är vår direkta konkurrent. Vi tillhandahåller inte hjälp, service eller support till Biltema och deras kunder på något sätt. Med detta sagt är vi den enda importören som fokuserar 100 % på produkten och har den tekniska kunskapen för att åtgärda problem. Vi gör stora saker för ett relativt litet företag. Se till att läsa vår historia innan du köper din QuickJack.

QUICKJACK

QuickJack föddes officiellt 2014. Det globala patentet ansöktes om två månader senare i Nordamerika, Europa och Kina. Eftersom det inte finns något som ens liknar QuickJack i världen, tog vår produkt visserligen några smällar i början. Men vårt engagemang för kundservice och resurser från BendPak gjorde det enkelt att snabbt göra alla nödvändiga förbättringar.

 

Mot slutet av 2015 introducerades SLX-modellen med automatiska mekaniska lås (den första modellen hade manuella lås). Tillsammans med snabbkopplingar med nolläckage, förbättringar i kraftenheten och andra strukturella förbättringar, belönades QuickJack med det internationellt erkända CE-märket. Den uppfyllde alla standarder som föreskrivs av det rigorösa maskindirektivet 98/37/EC och den harmoniserade standarden för fordonslyftar, EN-1493.

QuickJack i Europa då?

Vi som europeisk importör för QuickJack etablerades 2016. Vi finns i Castricum, Nederländerna. Officiellt började vi som ”QuickJack Netherlands”, vilket tog en snabb sväng till ”QuickJack Europe” eftersom vi är fullt verksamma i alla europeiska länder.  Ända sedan vi levererar till alla typer av kunder inom fordonsbranschen. GarageKillar-varumärket lanserades speciellt för att introducera BendPaks produktportfölj i Skandinavien.

Certifieringar

Säkerhet

QuickJack har länge haft det internationellt erkända CE-märket genom att uppfylla de standarder som föreskrivs av det rigorösa maskindirektivet 98/37/EC och den harmoniserade standarden för fordonslyftar, EN-1493. Mer information om standarden finns här.

Tillämpliga standarder

För att uppfylla dessa standarder måste ett anmält organ eller ett nationellt erkänt testlaboratorium (NRTL) involveras i processen. Det anmälda organet inspekterar produkten, verifierar tester och får dokumentation om produkten. Det anmälda organet utfärdar sedan ett EG-typprovningscertifikat eller CE-certifikat. Detta CE-certifikat hänvisas till i försäkran om överensstämmelse som bekräftar att produkten uppfyller standarden.

Förpackning

Grunden för överensstämmelse med CE-kraven är att utrustningen är säker, men av nästan lika stor vikt är att säkerställa att produkten är korrekt märkt, att produkten och förpackningen är identifierad med korrekt CE-märkning och att all dokumentation som rör testningen görs tillgänglig enligt standardtillsynsmyndigheter över hela världen.