Hur fungerar QuickJack?

STEG 1

Rulla ramarna på plats

Monterade uretanhjul ger enkel rullning av domkraftsramarna över ditt golv.

STEG 2

Placera ramarna parallellt med varandra

Skjut båda QuickJack-ramarna under ditt fordon på en stabil golvyta med båda låsstängerna vända utåt.

STEG 3

Fäst nolläckage snabbkopplingar

Anslut kraftenheten och domkraftsramarna via slangar med våra nolläckage-snabbkopplingar.

STEG 4

Anslut strömenheten till en lämplig strömkälla

Anslut din 208-240 V AC-strömenhet till lämplig strömkälla för att börja lyfta.

STEG 5

Höj ditt fordon på några sekunder

Tryck uppåt på hängreglaget tills varje domkraftsplattform når mitthöjningsläget eller det fullständiga höjningsläget. Tryck ner för att sätta in armen i det mekaniska låset.

Bärbarhet, säkerhet och bekvämlighet i ditt garage.