Sådan virker QuickJack?

TRIN 1

Anbring rammerne parallelt med hinanden

Monterede urethanhjul gør det nemt at rulle donkraftrammerne hen over dit gulv.

TRIN 2

Anbring rammerne parallelt med hinanden

Skub begge QuickJack-rammer under dit køretøj på en stabil gulvoverflade og med begge låsebøjler udad.

TRIN 3

Fastgør de lækagefri hurtigkoblingsfittings

Forbind strømenheden og donkraftrammerne ved hjælp af slanger med vores lækagefri hurtigkoblingsfittings.

TRIN 4

Sæt strømenheden i en passende stikkontakt

Tilslut 208-240 V vekselstrømenheden til en passende strømkilde, og så er du klar til at løfte.

TRIN 5

Løft dit køretøj på sekunder

Tryk på Up (Op) på kontrolenheden, indtil begge platforme når den midterste eller øverste position. Tryk på Down (Ned) for at fastgøre armen ind i den mekaniske lås.

Bærbarhed, sikkerhed og bekvemmelighed på dit værksted.