CE Certificates

Viktigheten av CE-sertifikater

Ville du satt livet ditt i fare for et par hundre euro forskjell i pris? Ville du kjøpt en billøfter i samme butikk som du kjøper toalettpapiret ditt? Jeg ville ikke gjort det ...

Conformité Européenne (CE)-sertifiser en regulatorisk standard som bekrefter at visse produkter er trygge for salg og bruk i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Produsenter setter en CE-merking på sertifiserte produkter for å indikere at produktet overholder europeiske sikkerhetsregler og kan omsettes fritt innenfor EØS. I motsetning til andre sertifiseringsmerker, gis ikke CE-merking av et bestemt kontrollorgan, selv om visse produkter krever en uavhengig samsvarsvurdering av et teknisk kontrollorgan for å sikre at de oppfyller CE-sertifiseringskravene. Til syvende og sist er produsentene ansvarlige for riktig bruk av CE-merking på produktene sine.

Det er to måter å få et produkt verifisert for salg i EU, en av dem er en samsvarserklæring og den andre er en CE-sertifisering.

Erklæringen er et enkelt dokument enhver forhandler eller produsent kan skrive ned. Erklæringen vil si at «Jeg erklærer at produktet mitt er i samsvar med disse standardene». CE-sertifiseringen er ganske annerledes. En tredjepart (kalt et «teknisk kontrollorgan») vil undersøke produktet ditt. Det finnes en håndfull av tekniske kontrollorganer i Europa, og de er alle godkjent av den europeiske union til å gjennomføre undersøkelser. Denne prosessen tar lang tid, koster mye penger, men er en veldig solid måte å finne ut at produktet ditt overholder visse forskrifter eller ikke.

QuickJack er sertifisert av et teknisk kontrollorgan og overholder alle nødvendige standarder for kjøretøyløftere, som derfor ikke bare er tillatt å selge i Europa, men også er fastslått å være et trygt produkt i denne kategorien.

La oss nå snakke om selvsertifiseringen. Det finnes mange produkter som ikke er i samsvar med europeiske standarder. Produsenten skriver bare erklæringen og krysser fingrene for at ingenting skjer.

For eksempel er det et par selskaper i Europa som selger en kopi av QuickJack-løftebukken. Til tross for dårlig design og dårlig kvalitet på sveisene, har de alle samsvarserklæringen. Vet du hvorfor? Det er fordi de garantert ikke vil bestå CE-sertifiseringen.

Denne kopien kommer fra Sverige, ville du følt deg trygg nok til å legge deg under løftebukken? Ville du satt livet ditt i fare for å spare et par hundre euro?

Til dere som kopierer, her får du gratis råd:

Låsestangen din har ikke sidebeskyttelse. Noe som betyr at låsen kan gli ut fra siden.
Skinnen støttes ikke av gulvet. Dette betyr at over tid vil de små sveisene til slutt sprekke, noe som kan forårsake en dødsulykke.
Egensertifiseringen du har skrevet er ikke gyldig, du overholder ikke europeiske standarder.

 

På videregående lærer vi også om sammenkoblede deler. Men kanskje denne ingeniøren hoppet over den timen, denne løftebukkopien har en Y-kobling til begge rammene, noe som resulterer i ulik løfting, siden den tyngste siden av kjøretøyet vil forbli på bakken.

En hydraulisk løftebukk med separate rammer vil alltid trenge en spesiell hydraulisk komponent for å dele den hydrauliske flyten likt til hver ramme, og forårsake lik løft, til tross for vektforskjeller. 

Å spare produksjonskostnader ved å kutte ned på den viktigste delen, sikkerhetslåsen ...

Flott gjort! (sarkastisk)

Kort fortalt, hvis dette selskapet sender produktet sitt til et teknisk kontrollorgan for CE-sertifisering, vil det ikke bestå i det hele tatt. Ville du kjøpt det?