CE Certificates

Vigtigheden ved CE-certifikater

Ville du sætte dit liv på spil for et par hundrede euro i forskel? Ville du købe en autolift i samme butik, hvor du køber dit toiletpapir? Jeg ville helt sikker ikke!

Certificering fra Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite) er en regulatorisk standard, der bekræfter, at visse produkter er sikre at sælge og bruge i det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS). Producenter sætter et CE-mærke på deres certificerede produkter for at angive, at produktet overholder de europæiske sikkerhedsregler og frit kan handles inden for EØS. I modsætning til andre certificeringsmærker gives CE-mærket ikke af et bestemt tilsynsorgan, selvom visse produkter kræver en uafhængig overensstemmelsesvurdering udført af et bemyndiget organ for at sikre, at de opfylder kravene til en CE-certificering. I sidste ende er det producenterne, der er ansvarlige for den korrekte brug af CE-mærket på deres produkter.

Der er to måder at få et produkt godkendt til salg i EU, og en af dem er en overensstemmelseserklæring og den anden er en CE-certificering.

Erklæringen er et simpelt dokument, som enhver forhandler eller producent kan udarbejde. Dets ordlyd siger "Jeg erklærer, at mit produkt overholder disse standarder". CE-certificeringen er helt anderledes. En tredjepart (kaldet et "bemyndiget organ") undersøger dit produkt. Der findes en håndfuld bemyndigede organer i Europa, og de er alle blevet godkendt af EU til at udføre undersøgelser. Denne proces er langvarig, koster mange penge, men er en meget solid måde at finde ud af, om dit produkt overholder visse regler.

QuickJack er certificeret af et bemyndiget organ og overholder alle nødvendige standarder for autolifte. Derfor må den ikke alene sælges i Europa, men den er også vurderet som et sikkert produkt i denne kategori.

Lad os nu tale lidt om selvcertificeringen. I virkeligheden er der mange produkter, der ikke overholder de europæiske standarder. Producenten skriver bare erklæringen og krydser fingre for, at der ikke sker noget.

For eksempel er der et par virksomheder i Europa, som sælger en kopi af QuickJack-liften. På trods af det dårlige design og dårlige svejsninger har de alle en overensstemmelseserklæring. Ved du hvorfor? Fordi de helt sikkert ikke kunne bestå en CE-certificering.

Denne kopi kommer fra Sverige. Ville du have tillid til at lægge dig under denne lift? Ville du sætte dit liv på spil for et par hundrede euro i forskel?

Kære kopimagere – her er et gratis råd:

Jeres låsestang har ikke nogen sideafskærmning. Det vil sige, at låsen kan glide ud fra siden.
Jeres skinne er ikke understøttet af gulvet. Det vil sige, at de små svejsninger med tiden vil revne, hvilket kan forårsage en dødsulykke.
Jeres selvcertificering, som I har skrevet, er ikke gyldig. I overholder ikke de europæiske standarder.

 

Desuden, helt tilbage i gymnasiet lærte vi om indbyrdes forbundne kar. Men måske var denne ingeniør der ikke til den time, for denne liftkopi har et Y-stik på begge rammer, hvilket resulterer i uens løft, da den tungeste side af køretøjet helt sikkert vil blive på jorden.

En hydraulisk lift med separate rammer vil altid have brug for en særlig hydraulisk komponent for at fordele det hydrauliske flow ensartet til hver ramme, hvilket vil give et lige løft uanset en eventuel ubalance i vægten. 

Besparelser på produktionsomkostninger på den vigtigste del af en lift, sikkerhedslåsen.

Godt klaret (sarkastisk).

For at gøre en lang historie kort. Hvis dette firma sender deres produkt til et bemyndiget organ med henblik på CE-certificering, ville det slet ikke bestå. Ville du købe det?